Sanace dřevěných konstrukcí

Velmi důležitá je také sanace dřevěných konstrukcí, které jsou poškozeny vodou. Houby, plísně, hmyz jsou dřevokazní činitelé, a tak je chemická sanace dřevěných konstrukcí jistě vhodná. Též provádíme preventivní sanace nového řeziva.

Chemické ošetření dřeva provádíme několika způsoby dle stupně poškození konstrukcí:

  1. plošné postřiky – tato metoda zahrnuje mechanické ošetření povrchů dřevěných konstrukcí (plochy krovů, dřevěných záklopů, rákosového podbití a plochy stropních trámů) kdy se odstraní biologické nečistoty, degradovaná dřevní hmota, případné nátěry a následně se povrch konstrukcí opatří plošným chemickým postřikem, který zabraňuje dalšímu působení dřevokazných činitelů.
  2. hloubková injektáž – tato metoda, která řeší hloubkově destruované dřevěné konstrukce je realizována prostřednictvím vrtaných injektáží do poškozených částí prvků – tyto injektáže jsou následně plněny ethanolovými přípravky, které nezpůsobují zbytečné zamokření dřeva a díky lihové substanci se účinné látky snadněji penetrují do dřevní hmoty – vrty jsou poté naplněny sypkými patronami boritých sloučenin, které mají pojistnou funkci při případném zamokření konstrukce – tato metoda je vhodná pro zhlaví stropních trámů a zazděných konců jednotlivých prvků krovu (pozednice, vaznice, vazné trámy), které jsou ve větší míře ohroženy kondenzační vlhkostí a také pro délky trámů, kde může vlivem jejich zabudování do konstrukcí objektu docházet ke styku s vodou (okolo odpadů).
  3. ošetření povrchu dřeva Nano-ochranou vrstvou s UV absorbentem – tato metoda je vhodná k ochraně veškerého dřeva ve venkovním prostředí a též pro zabudované dřevěné prvky

Povrch dřeva tímto získá:
– hydrofobní vlastnosti (nepřilnavost molekul vody k povrchu)
– ochranu proti mechu, řasám, plísním, dřevokazným houbám a mikrobům
– odpuzující vlastnosti proti usazování mechanických nečistot
– povrch dřeva zůstává prodyšný

U nás najdete služby nejen v oblasti deratizace, dezinsekce, dezinfekce, likvidace škůdců, likvidace biologického odpadu, ale rovněž sanace, sanace dřevěných konstrukcí, sanace objektů, sanace objektů zamořených plísněmi, mykologický průzkum, mykologický průzkum dřevěných konstrukcí, mikrobiologické stěry, mykologický průzkum cena, likvidace holubů ve městech, likvidace holubů deratizace a likvidace holubů – odchyt do klecí.

Vyberte si z našich služeb

Kontaktujte nás
Nabízíme rychlé, spolehlivé a diskrétní řešení. Neváhejte a zavolejte nám ještě dnes!