AKTUALITY

ÚVOD

Působíme na celém území České Republiky. Nabízíme celoroční řešení vašich problémů se škůdci.

Poskytujeme služby v tomto rozsahu:
- deratizace, dezinsekce, dezinfekce
- likvidace nežádoucích škůdců, likvidace biologického odpadu
- sanace dřevěných konstrukcí proti působení dřevokazných činitelů
- sanace objektů zamořených plísněmi a dalšími patogeny
- mykologické průzkumy dřevěných konstrukcí s vypracováním posudku o stavu konstrukcí
- odběr mikrobiologických stěrů pro zjištění přítomnosti bakterií, plísní a dalších nežádoucích mikroorganismů
- likvidace holubů (odchyt ptactva, instalace zábran proti sedání ptactva - hroty, sítě, optické repelentní gely, úklid a sanace znečištěného prostoru)

CENOVÁ KALKULACE
- Cenu za naše služby Vám vypracujeme zdarma na základě telefonické nebo mailové komunikace a popsané problematiky.
Rostislav Podroužek ®2013 & CSS MENU MAKER
www.podrouzek.net