AKTUALITY

SANACE PO POVODNÍCH

Objekty zasažené povodněmi jsou ve zvýšené míře vystaveny výskytu hmyzu (komárů, much) a hlodavců. Velký problém také přináší výskyt nebezpečných plísní a bakterií (např. koliformní bakterie, sporulující plísně tvořící patogenní toxiny).

Dezinfekční, dezinsekční a deratizační zásahy na objektech, kterými prošla povodňová voda, dokáží tento výskyt eliminovat.

Provádíme mikrobiologické stěry zasažených ploch a konstrukcí pro potřebu zjištění výskytu nežádoucích patogenů prostřednictvím laboratorní kultivace. Výstupem je posouzení stavu konstrukcí z hlediska jejich napadení a následné vyjádření okresní hygienické stanice na škodlivost přítomných patogenů.

Realizujeme na základě těchto výsledků patřičné sanační práce s použitím profesionálních přípravků.

Rostislav Podroužek ®2013 & CSS MENU MAKER
www.podrouzek.net