AKTUALITY

MYKOLOGICKÉ PRŮZKUMY

Mykologická posouzení jsou zaměřena na průzkum dřevěných konstrukcí a následné vypracování posudku ohledně jejich stavu z hlediska poškození dřevokaznými škůdci s laboratorní analýzou dřevokazných hnilob z odebraných vzorků.

Chystáte se na opravu střechy rodinného domu, chalupy nebo Vaše architektonická kancelář realizuje rekonstrukci objektu? Potřebujete zjistit stav krovových nebo vodorovných stropních konstrukcí?

Realizujeme otevření sond do různých druhů dřevěných konstrukcí pro co nejpodrobnější posouzení jejich stavu. Finálním zpracováním mykologického průzkumu je mykologický posudek s podrobným půdorysným schematem, ve kterém jsou detailně označena místa poškození jednotlivých prvků konstrukce.

Součástí této činnosti je také zajištění tesařských oprav včetně chemické sanace konstrukcí proti dřevokazným činitelům.

Rostislav Podroužek ®2013 & CSS MENU MAKER
www.podrouzek.net