AKTUALITY

LIKVIDACE PLEVELNÝCH ROSTLIN

Proti výskytu nežádoucí vegetace realizujeme postřiky totálními a selektivními herbicidy. Používáme ekologicky schválené profesionální prostředky.

Tato opatření jsou vhodná na plochy zahrádek, okolí rodinných domů, přístupové komunikace, zámkovou dlažbu a chodníky, okolo obrubníků, pod konstrukce plotů, plochy parkovišť, na fotbalových a sportovních hrištích, na železniční a tramvajová tělesa, na nežádoucí mechovou a náletovou vegetaci střešních ploch atd...

Rostislav Podroužek ®2013 & CSS MENU MAKER
www.podrouzek.net