AKTUALITY

DEZINFEKCE

Činnost dezinfekce je zaměřena na likvidaci choroboplodných zárodků (tj. patogenních mikroorganismů nebo-li původců nemocí), které mohou být příčinou onemocnění hostitele.

Jedni z nejčastějších jsou plísně, bakterie a viry.

Vyklízíte-li půdní prostory Vašeho objektu od holubí populace je vysoce pravděpodobné, že se v nich vyskytují zdraví škodlivé organismy (čmelíci, roztoči aj.)

Pokud byl Váš objekt zasažen povodňovou vodou, je zcela jisté, že je infikován mnoha z některých druhů mikroorganismů.

Máte vytopený objekt, sklep nebo suterénní prostory splaškovou vodou nebo vodou z vodovodního řadu. I v tomto případě hrozí rychlý násrůst patogenních organismů.

Chcete-li řešit tyto problémy sanace s použitím profesionálních přípravků a našich zkušeností, neváhejte nás kontaktovat.

Rostislav Podroužek ®2013 & CSS MENU MAKER
www.podrouzek.net