AKTUALITY

 

Mykologický průzkum dřevěných konstrukcí

Realizujeme mykologické průzkumy dřevěných krovů a jiných dřevěných konstrukcí objektů (vodorovné stropní konstrukce, hrázděné zdivo, roubené stavby, aj.) Letní období je vhodné vlhkostními podmínkami pro rozvoj dřevokazných činitelů (dřevokazné houby, dřevokazný hmyz), které mají za následek degradaci dřeva a dřevěných konstrukcí.


11:27 13.05.2019
Rostislav Podroužek ®2013 & CSS MENU MAKER
www.podrouzek.net